HƯỠNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE TẠI TKWEB.NET

Sau đây mình xin hưỡng dẫn cụ thể việc tạo và quản trị website chi tiết qua từng video nhé

1 Đăng nhập

bạn tiến hàng đăng nhập vào website để có quyền quản trị thông tin đăng nhập đã gửi cho khách hàng gồm id và mật khẩu

2Edit header.
Kết thúc bài này bạn phải chỉnh sửa được các thông tin ở header

Video hướng dẫn:

 

3-Edit Menu ngang – Menu Danh mục sản phẩm – Slide ảnh chạy trang chủ.
Kết thúc bài này bạn phải chỉnh sửa, thêm bớt menu được các thông tin ở Menu ngang, Menu Danh mục sản phẩm và ảnh slide chạy trang chủ

Nếu bạn làm sai có thể xóa web và tạo lại cho đến khi thành thạo nhé.

Video hướng dẫn:

 

4-Edit nội dung trang chủ.
Kết thúc bài này bạn phải chỉnh sửa, thêm bớt được nội dung ở trang chủ(thêm bớt thành phần+chèn ảnh, video…) làm tiền đề để quản lý chủ động thêm bớt các trang con.

Nếu bạn làm sai có thể xóa web và tạo lại cho đến khi thành thạo nhé.

Video hướng dẫn:

5-Edit nội Footer(Chân trang).
Kết thúc bài này bạn phải chỉnh sửa, thêm bớt được nội dung ở chân trang. Thay đổi Fanpage

 

Video hướng dẫn:

 

6-Thêm một DANH MỤC SẢN PHẨM (Xem lại Bài 3)
Kết thúc bài này bạn phải biết cách thêm bớt được DANH MỤC SẢN PHẨM để thực hiện bước tiếp theo là thêm từng SẢN PHẨM vào trong DANH MỤC SẢN PHẨM

 

 

7-Thêm một SẢN PHẨM vào một hoặc nhiều DANH MỤC SẢN PHẨM.
Kết thúc bài này bạn phải biết cách thêm bớt được SẢN PHẨM lên web, kết hợp với Bài 6 để phân loại SẢN PHẨM nào thuộc DANH MỤC SẢN PHẨM nào.

Chúc các bạn thành công mọi thắc mắc xin liên hệ SDT 0378.69.68.63 hoặc Email Dulangtupk@gmail.com   Thank!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *